Dansk  |  English  | Deutsch

Anrufen Horsens Spån Teknik  -  7565 2469

Privatlivspolitik​

Link til PDF

POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

1. Om privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig som kunde om, hvorledesHorsens Spån Teknikbehandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

2. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Vores overordnede formål med at behandle dine personoplysninger er at administrere dine indkøb hos os. Herudover har vi til formål at forbedre og videreudvikle vores produkter og give dig en bedre kundeoplevelse. Dine personoplysninger er således nødvendige for at gennemføre konkrete handler, og herudover gør de os i stand til at udvikle og optimere vores produkter.

3. Indsamling og typer af personoplysninger

Når du som kunde foretager et køb i vores virksomhed, registrerer vi nødvendige personoplysninger om dig i relation til dit kundeforhold.

Vi indsamler dine personoplysninger på følgende måde og fra følgende kilder:

- Du afgiver selv dine personoplysninger til os i forbindelse med bestilling af vores produkter i henhold til rekvisition/bestilling

- De personoplysninger, som vi behandler om dig, udgør :

Kontaktoplysninger:

Navn, telefonnr. og e-mail

4. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du handler med os. Vores behandling af dine personoplysninger sker altid i overensstemmelse med nationale og internationale regler og standarder.

Behandlingen af dine personoplysninger sker, når mindst ét af følgende forhold gør sig gældende

-Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af den købsaftale, som du er part i og indgår i forbindelse med køb af vores produkter.

-Du har givet dit frivillige, specifikke, informerede og utvetydige samtykke, eksempelvis når du samtykker til modtagelse af vores nyhedsbreve.

-Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse for vores virksomhed, eksempelvis opbevaring af regnskabsmateriale i en given periode.

-Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eksempelvis i tilfælde af en tvist om et givent produkt.

5. Modtagere af dine personoplysninger

Vi udveksler alene dine personoplysninger med de modtagere, som er nødvendige i forbindelse med dit kundeforhold hos os. Vi udveksler personoplysninger med følgende:

-Vores samarbejdspartnere og leverandører, som vi har godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed.

6. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer alene dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysningerne behandles.

Dine personoplysninger vil derfor bliver slettet i overensstemmelse med følgende procedurer:

Regnskabsoplysninger i forbindelse med dine køb vil blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

7. Dine rettigheder

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Det skal dog understreges, at nogle af rettighederne ikke er absolutte, men alene gælder under visse omstændigheder.

7.1 Retten til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og i den forbindelse ret til information om:

Formålet med behandlingen.

-Kategorierne af personoplysninger.

-Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen.

-Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne.

-Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.

-Retten til at klage til Datatilsynet.

-Hvorfra dine personoplysninger stammer.

-Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering og i den forbindelse minimum oplysninger om logikken her i samt betydning og de forventede konsekvenser heraf.

7.2 Retten til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

7.3 Retten til sletning

Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker samtykket tilbage.

7.4 Retten til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

7.5 Retten til dataportabilitet

Når vores behandling foretages automatisk, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden forhandler.

7.6 Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

8. Spørgsmål og klage

Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os på:

Horsens Spån Teknik A/S, Ny Kirkevej 2, 8723 Løsning, Tlf. 75652469

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

9. Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 25.05.2018

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr über unsere Maschinenfabrik

Wenn Sie Fragen zu unserer Arbeit haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Der Zulieferer der Zukunft in der CNC-Bearbeitung

​Unsere langjährige Erfahrung in der CNC-Bearbeitung von Teilen aus z. B. Kunststoff und Metall in Kombination mit modernen CNC-Maschinen hat uns für viele Unternehmen zu einem festen Zulieferer gemacht, und wir arbeiten mit kurzen Lieferfristen.

Horsens Spån Teknik A/S

Seit 1991 liefert Maskinfabrikken Horsens Spån Teknik A / S in Ølsted Qualität für die CNC-Bearbeitung.

Wir bieten sowohl Drehen als auch Fräsen für die Windkraft- und Offshore-Industrie in ganz Dänemark und im Ausland an.

Kontaktoplysninger

​Horsens Spån Teknik A/S

Ny Kirkevej 2, Ølsted, 8723 Løsning

Navigation als Google Maps

Telefon: 7565 2469

E-mail: info@hst.dk

Wochentage 08.00 - 16.00